Case Study- Operational Excellence in BASF Co

המקרה המובא לפניכם מתאר סיטואציה מוכרת לארגונים רבים:

הצורך לרענן את הארגון במימד של תרבות עבודה, מעורבות עובדים ובחינה מחדש של תהליכים מסורתיים שאולי אינם רלוונטיים היום ופוגעים ברווחיות של הארגון

במצגת לפניכם תמצאו דוגמא למפעל של חברה מובילת שוק שעמד בפני קשיים ממשיים להמשך  פעילותו. האפקט שיצר תהליך של יישום מצוינות תפעולית במפעל הביא אותו לפריצת דרך בתוצאות הכספיות ומעבר לצמיחה עקבית לאורך השנים

BASF Case Study

slideshare link