הפתרון להצלחה אסטרטגית המתבסס על יישור ארגוני והסרת המורכבויות בתהליכים

מנהלים נתקלים היום יותר מאי פעם בקשיים אסטרטגיים בולטים הקשורים בין השאר למורכבות בארגון ובסביבה ולחוסר "יישור" בין היחידות השונות.

הארגונים בשאיפה מתמדת להביא תהליכים להיות פחות פונקציונאליים ויותר "חוצי ארגון" על מנת לייצר יתרונות של מחיר, איכות, זמינות ואמינות.

מבנה התהליכים החדש והמורכבות בסביבה החיצונית מגבירים את הסיבוכיות במציאת פתרונות שיובילו להצלחה גבוהה יותר של תהליך היישום וההצלחה האסטרטגית שאנחנו מצפים להם. מצב זה מוביל למספר קשיים:

  • חוסר יכולת למתן מענה מיידי לקשיים ותקלות בהן נתקל הלקוח
  • חוסר יכולת להגיב ולתקן כשל תהליכי בזמן אמת
  • אי התאמה בין מידע, דפוסי פעולה, כוונות ועקרונות בין מחלקות/ פונקציות ואל מול האסטרטגיה
  • הבנת יחסי סיבה ותוצאה
  • מעגל מורכבות אשר מזין עצמו ומעודד בזבוז וחוסר אפקטיביות

הסיטואציה בארגונים מצריכה פתרון ויכולות אשר ידעו להתמודד עם מאפיינים אלו.

הכלים המסורתיים טובים ככל שיהיו מטיבים להתמודד עם אתגר/ קושי/  עם גבולות ברורים. המורכבות של העידן החדש דורשת פתרון המאפשר גמישות, זמן תגובה מהיר וקווים מנחים לפתרונות מיידים.

המצוינות התפעולית היא בדיוק הפתרון המוצע על ידינו ליצירת ההצלחה האסטרטגית. היא מאפשרת את השימוש בכלים המסורתיים בראייה כלל ארגונית (ולא ממוקדת פרויקט) תוך עבודה במקביל על התרבות הארגונית ויצירת פתרון מתמשך אשר מערב את העובדים ובעלי העניין. הדרך להשגת המצוינות התפעולית עוברת דרך טיפול במספר אלמנטים ביניהם: ניהול ביצועים, ניהול התהליכים, ניהול צוותי עבודה ויישום האסטרטגיה. על מנת לקבל את המידע המלא שיבהיר כיצד המצוינות התפעולית משמעותית עבור הארגון שלך אנא לחצו על המצגת המצורפת:

מצוינות תפעולית בארגוןפגישה אישית