תקצירי ספרי אימון

לפניכם מספר חלקים הכוללים תקצירים של ספרי אימון הקיימים בשפה העברית

התקצירים מעבירים לקורא את הנק' העיקריות המוצגות בספר

בכדי להעמיק את ההבנה בנושא יש לרכוש את הספר המלא באחת מחנויות הספרים

תקציר ספרי אימון- חלק א'

תקציר ספרי אימון- חלק ב'

תקציר ספרי אימון- חלק ג'