תכנון אסטרטגיה

שלב תכנון האסטרטגיה הוא שלב מכריע ומשמעותי בתהליך האסטרטגי. תהליך התכנון הוא מחזורי והחזרה עליו מתבצעת מעת לעת עם שינויים בסביבה ובארגון.

flow ניהול אסטרטגיה

שלב התכנון כולל איסוף מידע וניתוחו על מנת לגבש חלופות אסטרטגיות רלוונטיות וקבלת החלטה על האסטרטגיה הנבחרת.

שלב התכנון אינו כולל את היישום בשטח והבקרה על הצלחת יישום האסטרטגיה, הוא כולל אך ורק את התיאור, התפיסה, המטרות והיעדים מבלי לרדת לרמת תוכניות העבודה לביצוע

בין שלבי התכנון ניתן למצוא את הגדרת היעוד, החזון וערכי הליבה, שלב ניתוח הפערים בין הרצוי למצוי, הגדרת המטרות והיעדים האסטרטגיים, שלב ניתוח הסביבה העסקית, ניתוח יכולות ובשלות, שלב הצגת החלופות ובחירת החלופה המיטבית

לבסוף ניתן להציג את הדרך להשגת האסטרטגיה שנבחרה על פני מפת דרכים אסטרטגית  ומשם רק נותר לתרגם את התכנון ליוזמות בשטח

 

ההירראכיה של התכנון האסטרטגי

 

מעבר לשלב היישום