שלב ניתוח פערים בין הרצוי למצוי

שלב ניתוח הפערים מהווה אבן דרך משמעותית בדרך ליציאה לאסטרטגיה חדשה.

אע"פ שהארגון מגדיר יעדים התנהלותו ומודד את ביצועיו ישנם מרכיבים רבים אשר לא נמדדים באופן שוטף ומשמעותיים בקביעת יכולות מימוש האסטרטגיה של הארגון.

שילוב של מספר רב של  כלים ומודלים לניתוח ואבחון מרכיבים שלב זה אשר בונה תמונת מצב של הארגון, מבחינת מרכיבי היכולות, הבשלות, המנהיגות, מיומנויות הניהול והתרבות

תמונה זו מאפשרת לבנות את מפת הדרכים שהארגון צריך לעבור בדרך להגשמת האסטרטגיה

שתי מפות המחשבה המוצגות להלן ימחישו בצורה ברורה את הניתוח הפנימי והחיצוני אשר מרכזי וחשוב בשלב זה. ניתוח זה יחלץ עבורנו את המידע הנחוץ לניתוח ה-SWOT אשר יוצג בהמשך

ניתוח פנימי של החברה על בסיס משאבים ויכולות

ניתוח חיצוני של הסביבה העסקית

מעוניין להכיר את הכלים בשלב האבחון?

לחץ כאן