ניתוח מתחרים

ניתוח מתחריםניתוח מתחרים במימדים של נתח שוק, תמחיר, בידול, אסטרטגיה ועוד

סוג קובץ: אקסל

שימוש: עצמאי

מתן ציון קריטריונים והצבת הארגון והמתחרים בסולמות ומפות דירוג

התועלות הנובעות מהשימוש בכלי:

• זיהוי חוזקות וחולשות של הארגון ושל המתחרים

• איתור יתרון תחרותי

• מיפוי השוק וזיהוי שווקים פוטנציאליים בהתאם להצעת הערך של הארגון

• התאמת משקלות הדירוג בהתאם לאופי השוק

להורדה