מעקב ובקרה

תהליך המעקב והבקרה הוא האחרון בתהליך הכולל והוא מבצע סגירת מעגל עם התכנון האסטרטגי, זאת ומאחר וחלק מתפוקות תהליך זה בטווח הארוך יהיו הבסיס לסקירה המחודשת ותכנון האסטרטגיה המחודשת שתבוא בעתיד.

תהליך זה בא להגדיר את שיטת הבקרה התקופתית על ההתקדמות של היישום והחתירה אל היעדים האסטרטגיים. תהליך זה כולל בתוכו בניית מדדים, קשירת קשרי סיבה ותוצאה, הגדרת תוכנית סקירות וישיבות בנושא ההתקדמות ביישום וניתוח והערכה מחודשת מעת לעת בכדי לבצע התאמות הנובעות משינויים בארגון או בשטח.

תהליך זה מגבה את תהליך היישום ומשמש כלוח מחוונים אשר מצביע על ההצלחה בתנועה למימוש היעדים האסטרטגיים.

בתהליך זה נכללים מודלים למעקב (BSC) וכלים לבניית מדדים, לוחות שנתיים של תוכניות העבודה,הגדרות תכולה לישיבות וגיבוש פורמט דיווח להנהלה על הנעשה בשטח.

מעוניינים להכיר את כלי שלב הבקרה?

לחצו כאן

חזרה לשלב היישום