ניהול אסטרטגיה

ניהול אסטרטגיה כלליניהול האסטרטגיה הינו תהליך מחזורי אשר משלב תהליכי אבחון, קבלת החלטות, יישום ובקרה

התהליך מתואר באמצעות שלל תבניות עבודה אשר כל אחת מהן ייחודית ושמה דגש שונה אך שומרת על בסיס תשתיתי המאגד מספר תתי תהליכים לתהליך הכולל.

כאשר ניגשים לטיפול בנושא האסטרטגיה יש להבין באיזה חלק של האסטרטגיה ברצוננו לטפל. התהליך מורכב מ-3 חלקים אשר כל אחד מהם דורש טיפול וכלים שונים.

תהליך תכנון האסטרטגיה מגבש בתוכו שלבים טרם היציאה לדרך, ומימוש האסטרטגיה שנבחרה. הוא כולל בין היתר מחקרים שונים, מבט פנימי וחיצוני, הצעת ותעדוף חלופות ובניית תחזיות שונות.

תהליך יישום האסטרטגיה הופך את התכנון למציאות , הוא כולל תוכניות עבודה לביצוע,חלוקת אחריות והגדרות תפקיד, ניהול ממשקי עבודה ופרוייקטים שונים.

התהליך האחרון והמסכם הוא תהליך המעקב והבקרה. תחזוקה ומעקב הם חלק בלתי נפרד מיציאה לתהליך אסטרטגי, בחלק זה נעשה מעקב אחר הצלחת היישום, התאמת התחזיות לתוצאות בשטח, מעקב אחר מדדי מפתח לזיהוי החתירה למימוש האסטרטגיה

תכנון אסטרטגיהיישום אסטרטגיהמעקב ובקרה