כלי שלב יישום

כלי שלב היישום באים להבטיח התגשמות האסטרטגיה במציאות

הכלים מורכבים ממספר תחומים אשר מרכיבים מערכת הטמעה שמבטיחה תוצאות

תחומי הכלים:

כלי גיבוש מדדים

כלי הגדרות

כלי גיבוש וביצוע יוזמות

כלי יישור

כלי פיתוח מנהיגות

כלי ניהול השינוי

כלי מתודולוגיית BRIDGES

שאלוני מוכנות ובשלות