כלי שלב המעקב והבקרה

כלי שלב המעקב והבקרה נועדו על מנת להבטיח תמונת מצב עכשווית להצלחת יישום האסטרטגיה בשטח. כלים אלו מאתרים פערים, מציגים סטטוס פעילות של פרוייקטים ומציגים מדדים אשר מעידים על התקדמות יוזמה זו או אחרת

כלי גיבוש מדדים

כלי דיווח סטטוס פרויקט

כלי לוח המחוונים

כלי ניתוח פערים