כלי שלב מיפוי הפערים בין הרצוי למצוי

כלי עיקרי בשימוש בשלב זה הוא ה-SWOT:

SWOT

על מנת לבצע ניתוח מעמיק לשימוש במהלך ביצוע SWOT מפורטים לפניכם מספר כלים

כלים אלו משלבים תמונת מצב כללית של הארגון בתחומים רבים:

ניתוח פערים- בסיסי

ניתוח פערים – מתקדם

ניתוח אסטרטגיה קיימת

סקירה פנימית

ניתוח מערכת המדידה

מודל שבעת ה-s של מקינזי 

ניתוח עלויות

אלטרנטיבה למודל ה-SWOT הוא מודל ה-TOWS

מודל ה-TOWS