כלי ניתוח פערים

בכדי שתהליך המעקב והבקרה ייצר המשכיות יש לבחון את הנושאים השונים בראייה של פער בין הרצוי למצוי. מצב זה יוצר מטרות מעודכנות, וסטטוס התקדמות בדרך אליהן.

כלי ניתוח הפערים מאפשרים לבחון פערים אלו

ניתוח פערים- בסיסי

ניתוח פערים – מתקדם