כלי ניתוח יכולות ובשלות

כלים אלו נועדו על מנת לבחון שני תחומים בעלי השפעה כבדה על האסטרטגיה והביצועים הארגוניים

כלי ניתוח היכולות בודקים מיומנויות ויכולות אשר קיימים/ אינם ברשות הארגון:

כלי ניתוח יכולות ליבה

 

כלי ניתוח הבשלות בודקים מיקום הארגון על רצף ההתפתחות בתחומים כגון מדידה, יישור ומנהיגות :

 כלי ניתוח בשלות המנהיגות בארגון