חיתוך הוצאות

האם הארגון מקצה משאבים בצורה אופטימלית? האם ישנן נישות שכבר אינן רלוונטיות? אולי ישנן יכולות שהארגון עדיין מתחזק, אבל אין לו כבר צורך בהן…

בארגונים גדולים ובינוניים לעיתים הקצאת המשאבים אינה תמיד באה בהתאמה אל מול תפוקות הכרחיות. תהליכים שונים מביאים לבזבוז, אי תיאום בהגדרת הצרכים, שימור פרוייקטים שאינם תורמים לארגון

על מנת להבכיר טוב יותר את הארגון יש להסתכל על גורמים שונים אשר מרכיבים את המערכת כולה ולבדוק האם אכן הפעילות וההוצאות תואמות את הצורך והיעדים.

היכרות עם פלחי הלקוחות, ניתוח תהליכי העבודה, תיאום ממשקי העבודה בין הפונקציות השונות  בארגון הם חלק ממכלול המידע וההתאמות שעוזרים למנוע הוצאות מיותרות והקצאת משאבים אופטימאלית