החלק האנליטי של מחלקת מש"א

כולנו יודעים כי לא מזומן, בניינים, או ציוד – אלא אנשים – הם נשמתו של כל מיזם עסקי. עם זאת, למרבה הפלא, מעולם לא היתה דרך אמינה לכמת את התרומה של ההון האנושי של החברה לרווח … בהתבססות על שנים של מחקר כמותי ואיכותי הצליח ג'אק פיץ לספק פריצת דרך בדמות מתודולוגיה למדידת ההשפעה על השורה התחתונה כתלות בביצועי העובד. ספר זה מציע שילוב נדיר של מומחיות ניהול בשילוב מדדים כמותיים, המאפשרים למנהלים ואנשי מקצוע בתחום משאבי אנוש להבין כיצד לאמוד עלויות ותפוקת עובדים באמצעות התייחסות לשלוש רמות השפעה: * ארגוניים (תרומות למטרות החברה) * פונקציונלית (השפעה על שיפור התהליך) * משאבי אנוש וניהול (ערך מוסף על ידי חמש פעילויות בסיסיות של מחלקת משאבי אנוש). כאשר עלויות כח האדם מגיעות לסדרי גודל של  40% מסך עלויות החברה , היום יותר מתמיד חשוב, שמנהלים ידעו לבצע הערכות מדוייקות יותר בדבר העלות והתועלת הכרוכות בפיתוח משאב זה.

שני מדדים מעניינים מתחום משאבי אנוש:

מדד

מדוע מדד זה חשוב?

כיצד מודדים את זה?

HCVA- human capital value added

מדד זה מציג לנו את רווחיותו של עובד ממוצע ומאפשר לנו להשוות ביצועים לחברות דומות. מדד זה מאפשר להצדיק את פעילות המחלקה ולהפוך את תפיסת התקציב שלה מהוצאה להשקעה

המדד מנטרל את ההוצאות הקשורות באופן ישיר להעסקת עובדים מהוצאות החברה ומנתח את הרווח שלה ביחס לכמות העובדים.

Training return on investment

 מדד זה מאפשר לבחון את כדאיות ההכשרה/ הסדנא/ מיזם שיצרה מחלקת מש"א ובאמצעות שימוש עקבי, ליצור שיפור מתמיד ואופטימיזציה של המשאבים המוקצים לטובת הפעילות והערך המתקבל

 המדד משתמש ב-5 שלבים המובילים לשורה תחתונה של ניתוח תרומה אל מול עלות וקבלת ROI  לפעילות שנערכה.

התועלת ממדידה בתחום משאבי אנוש:

  • ביקורת על הפעילות ויכולת מתמדת לשפר ביצועים
  • משפר את תהליך התכנון של המחלקה
  • מאפשר לקשור את הפעילויות למטרות אחרות של הארגון
  • מכמת עבור הארגון את התועלת עבורו (במונחים כספיים) מפעילויות המחלקה

ספרו של ג'אק פיץ:

The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance by Dr. Jac Fitz-enz

 ROI of human capital