אבחונים בתהליך ניהול האסטרטגיה

תהליכי ניהול האסטרטגיה מכסים את כלל התהליכים אשר נוגעים לנושא החזון, הייעוד והיעדים האסטרטגיים, פיתוח האסטרטגיה העסקית וניהול היוזמות האסטרטגיות של הארגון

האבחונים בתחום זה מטפלים בביצוע ניתוח פנימי (לארגון) וחיצוני (לסביבה העסקית), ניתוח צרכנים, תעדוף אסטרטגיות אופציונליות, יישור אסטרטגיה ותהליכים, וכן מבחני מדידה ויישום

 שאלון הערכת הצורך לBSC שאלון אבחון מערכת המדידהשאלון יישום אסטרטגיה הערכת מיזם הCPMאבחון להערכת בשלות יכולות המנהיגות בארגוןשאלון להערכת מצב הארגוןחשיבה אסטרטגיתכלי ניתוח יכולות ליבהכלי ניתוח מתחריםאבחון אסטרטגיה קיימתיישור אסטרטגי