שיפור ביצועים

שיפור הביצועים מתאפשר במספר דרכים אשר כל אחת מהן מתאימה בהתאם לתנאים ששוררים בסביבה העסקית.

שיטות שונות מאפשרות השגת תוצאות שונות. התייעלות אשר ממוקדת בהגדלת התפוקה אל מול  צמצום המשאבים המושקעים ובתחום נוסף הגברת האפקטיביות אשר מבטיחה כיוון המאמץ בכדי לעמוד ביעדים אסטרטגיים ומיקוד במטרות קריטיות להצלחת הארגון

הגברת אפקטביותהתייעלות