הגדלת הכנסות

הגדלת ההכנסות זהו אינטרס מובהק של כל ארגון. הגדלת הכנסות מאפשרת הגדלת הרווח ולרב יכולה לשפר גם את הרווחיות ע"י יתרון לגודל.

הגדלת ההכנסות מתאפשרת באמצעות מגוון שיטות:

הגדלת מכירות ללקוחות הקיימים, פתיחת שווקים חדשים, הגדלת נתח שוק ועוד

על מנת להצליח לבצע מהלך שכזה עליך למפות את הסביבה העסקית בה הארגון מתנהל באמצעות ניתוח פלחי הלקוחות הקיימים, ניתוח החברה והסביבה העסקית, ביצוע סקרי שוק, היכרות עם כלי שיווק ושיטות חדירה לשווקים