הגברת אפקטיביות

הגברת האפקטיביות משמעותה לכוון את הפעילויות השל הארגון כך שיכוונו בצורה נכונה יותר למימוש המטרות והיעדים האסטרטגיים.

תוצאה זו אפשרית כאשר בוחנים את שיטת העבודה הקיימת ומוצאים כיצד ניתן לשפר אותה. השיפור אפשרי באמצעות מגוון פתרונות: טכנולוגיה , עיצוב מחדש של תהליכי עבודה, שינוי מבני/ הגדרות תפקיד ומגוון שיטות ניהוליות נוספות

לצורך איתור הזדמנויות להגברת האפקטיביות בעבודת הארגון יש לנתח את תהליכי העבודה של הארגון לבחון את המבנה הארגוני וחלוקת האחריות ולאתר פתרונות טכנולוגיים אשר יאפשרו שיפור תפוקות וביצועים

ביצוע הגברת אפקטיביות לרב מסתמך על אחת מיני שיטות/ מתודולוגיות מוכרות אשר את רובן ניתן לחלק ל-3 קטגוריות עיקריות: שיטות ראשוניות, שיטות מתקדמות ומרכזי מצוינות.

ניתן למצוא בין השיטות המפורטות שמות מוכרים כגון: שיטת Lean, שיטת Six Sigma, מודל ה-EFQM, שיטת ה-TOC ומגוון שיטות נוספות.

השיטות הנ"ל יפורטו בתוך קטגוריות השיטות הראשוניות והמתקדמות בעוד קטגוריית מרכזי המצוינות  מתייחסת לפרויקט קיבוץ בעלי תפקידים שונים בארגון כצוות היגוי לאיתור בעיות בתהליכי העבודה בארגון ו ומתן פתרונות עבורן

שיטות ראשוניותשיטות מתקדמותמרכזי מצויינות